Traditional

送崔二長史日知赴潞州

東山懷臥理,南省悵悲翁。
共見前途促,何知後會同。
莫輕一筵宴,明日半成空。
況爾新離闕,思歸迷夢中。

Simplified

送崔二长史日知赴潞州

东山怀卧理,南省怅悲翁。
共见前途促,何知后会同。
莫轻一筵宴,明日半成空。
况尔新离阙,思归迷梦中。

Pronunciation

sòng cuī èr cháng shǐ rì zhī fù lù zhōu

dōng shān huái wò lǐ , nán shěng chàng bēi wēng 。
gòng jiàn qián tú cù , hé zhī hòu huì tóng 。
mò qīng yī yán yàn , míng rì bàn chéng kōng 。
kuàng ěr xīn lí què , sī guī mí mèng zhōng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.