Traditional

送蘄春李十九使君赴郡

可憐官職好文詞,五十專城未是遲。
曉日鏡前無白發,春風門外有紅旗。
郡中何處堪攜酒,席上誰人解和詩。
唯共交親開口笑,知君不及洛陽時。

Simplified

送蕲春李十九使君赴郡

可怜官职好文词,五十专城未是迟。
晓日镜前无白发,春风门外有红旗。
郡中何处堪携酒,席上谁人解和诗。
唯共交亲开口笑,知君不及洛阳时。

Pronunciation

sòng qí chūn lǐ shí jiǔ shǐ jūn fù jùn

kě lián guān zhí hǎo wén cí , wǔ shí zhuān chéng wèi shì chí 。
xiǎo rì jìng qián wú bái fā , chūn fēng mén wài yǒu hóng qí 。
jùn zhōng hé chǔ kān xié jiǔ , xí shàng shuí rén jiě hé shī 。
wéi gòng jiāo qīn kāi kǒu xiào , zhī jūn bù jí luò yáng shí 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.