Traditional

送郭秀才

故人曾任丹徒令,買得青山擬獨耕。
不作草堂招遠客,卻將垂柳借啼鶯。

Simplified

送郭秀才

故人曾任丹徒令,买得青山拟独耕。
不作草堂招远客,却将垂柳借啼莺。

Pronunciation

sòng guō xiù cái

gù rén zēng rèn dān tú líng , mǎi dé qīng shān nǐ dú gēng 。
bù zuò cǎo táng zhāo yuǎn kè , què jiāng chuí liǔ jiè tí yīng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.