Traditional

逢雪宿芙蓉山

日暮蒼山遠,天寒白屋貧。
柴門聞犬吠,風雪夜歸人。

Simplified

逢雪宿芙蓉山

日暮苍山远,天寒白屋贫。
柴门闻犬吠,风雪夜归人。

Pronunciation

féng xuě sù fú róng shān

rì mù cāng shān yuǎn , tiān hán bái wū pín 。
chái mén wén quǎn fèi , fēng xuě yè guī rén 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.