Traditional

邯鄲冬至夜思家

邯鄲驛裏逢冬至,抱膝燈前影伴身。
想得家中夜深坐,還應說著遠行人。

Simplified

邯郸冬至夜思家

邯郸驿里逢冬至,抱膝灯前影伴身。
想得家中夜深坐,还应说着远行人。

Pronunciation

hán dān dōng zhì yè sī jiā

hán dān yì lǐ féng dōng zhì , bào xī dēng qián yǐng bàn shēn 。
xiǎng dé jiā zhōng yè shēn zuò , huán yīng shuō zhuó yuǎn xíng rén 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.