Traditional

郊廟歌辭·享太廟樂章·送神

五聲備奏,三獻終祠。
車移鳳輦,旆轉虹旗。
禮周籩豆,誠效虔祗。
皇靈徙蹕,簪紳拜辭。

Simplified

郊庙歌辞·享太庙乐章·送神

五声备奏,三献终祠。
车移凤辇,旆转虹旗。
礼周笾豆,诚效虔祗。
皇灵徙跸,簪绅拜辞。

Pronunciation

jiāo miào gē cí · xiǎng tài miào lè zhāng · sòng shén

wǔ shēng bèi zòu , sān xiàn zhōng cí 。
chē yí fèng niǎn , pèi zhuǎn hóng qí 。
lǐ zhōu biān dòu , chéng xiào qián zhī 。
huáng líng xǐ bì , zān shēn bài cí 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.