Traditional

郊廟歌辭·德明興聖廟樂章·興聖酌獻

閟宮靜謐,合樂周張。
泰奠始獻,百末重觴。
震淡存誠,庶幾迪嘗。
遙源之祚,天漢靈長。

Simplified

郊庙歌辞·德明兴圣庙乐章·兴圣酌献

閟宫静谧,合乐周张。
泰奠始献,百末重觞。
震澹存诚,庶几迪尝。
遥源之祚,天汉灵长。

Pronunciation

jiāo miào gē cí · dé míng xīng shèng miào lè zhāng · xīng shèng zhuó xiàn

bì gōng jìng mì , hé lè zhōu zhāng 。
tài diàn shǐ xiàn , bǎi mò zhòng shāng 。
zhèn dàn cún chéng , shù jī dí cháng 。
yáo yuán zhī zuò , tiān hàn líng cháng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.