Traditional

郊廟歌辭·昭德皇後廟樂章·永和

昭事終,幽享餘。
移月禦,返仙居。
璇庭寂,靈幄虛。
顧裴回,感皇儲。

Simplified

郊庙歌辞·昭德皇后庙乐章·永和

昭事终,幽享馀。
移月御,返仙居。
璇庭寂,灵幄虚。
顾裴回,感皇储。

Pronunciation

jiāo miào gē cí · zhāo dé huáng hòu miào lè zhāng · yǒng hé

zhāo shì zhōng , yōu xiǎng yú 。
yí yuè yù , fǎn xiān jū 。
xuán tíng jì , líng wò xū 。
gù péi huí , gǎn huáng chǔ 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.