Traditional

郡中

鄉路音信斷,山城日月遲。
欲知州近遠,階前摘荔枝。

Simplified

郡中

乡路音信断,山城日月迟。
欲知州近远,阶前摘荔枝。

Pronunciation

jùn zhōng

xiāng lù yīn xìn duàn , shān chéng rì yuè chí 。
yù zhī zhōu jìn yuǎn , jiē qián zhāi lì zhī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.