Traditional

酒熟憶皇甫十

新酒此時熟,故人何日來?
自從金谷別,不見玉山頹。
疏索柳花碗,寂寥荷葉杯。
今冬問氈帳,雪裏為誰開?

Simplified

酒熟忆皇甫十

新酒此时熟,故人何日来?
自从金谷别,不见玉山颓。
疏索柳花碗,寂寥荷叶杯。
今冬问毡帐,雪里为谁开?

Pronunciation

jiǔ shú yì huáng fǔ shí

xīn jiǔ cǐ shí shú , gù rén hé rì lái ?
zì cóng jīn gǔ bié , bù jiàn yù shān tuí 。
shū suǒ liǔ huā wǎn , jì liáo hé yè bēi 。
jīn dōng wèn zhān zhàng , xuě lǐ wéi shuí kāi ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.