Traditional

酬屈突陜

落葉紛紛滿四鄰,蕭條環堵絕風塵。
鄉看秋草歸無路,家對寒江病且貧。
藜杖懶迎征騎客,菊花能醉去官人。
憐君計畫誰知者,但見蓬蒿空沒身。

Simplified

酬屈突陕

落叶纷纷满四邻,萧条环堵绝风尘。
乡看秋草归无路,家对寒江病且贫。
藜杖懒迎征骑客,菊花能醉去官人。
怜君计画谁知者,但见蓬蒿空没身。

Pronunciation

chóu qū tū shǎn

luò yè fēn fēn mǎn sì lín , xiāo tiáo huán dǔ jué fēng chén 。
xiāng kàn qiū cǎo guī wú lù , jiā duì hán jiāng bìng qiě pín 。
lí zhàng lǎn yíng zhēng qí kè , jú huā néng zuì qù guān rén 。
lián jūn jì huà shuí zhī zhě , dàn jiàn péng hāo kōng méi shēn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.