Traditional

酬房杭州

郡樓何其曠,亭亭廣而深。
故人牧餘杭,留我披胸衿。
滿篋閱新作,璧玉誕清音。
流水入洞天,窅豁欲淩臨。
辟險延北阜,薙道陟南岑。
朝從山寺還,醒醉動笑吟。
荷花十餘裏,月色攢湖林。
父老惜使君,卻欲速華簪。

Simplified

酬房杭州

郡楼何其旷,亭亭广而深。
故人牧馀杭,留我披胸衿。
满箧阅新作,璧玉诞清音。
流水入洞天,窅豁欲凌临。
辟险延北阜,薙道陟南岑。
朝从山寺还,醒醉动笑吟。
荷花十馀里,月色攒湖林。
父老惜使君,却欲速华簪。

Pronunciation

chóu fáng háng zhōu

jùn lóu hé qí kuàng , tíng tíng guǎng ér shēn 。
gù rén mù yú háng , liú wǒ pī xiōng jīn 。
mǎn qiè yuè xīn zuò , bì yù dàn qīng yīn 。
liú shuǐ rù dòng tiān , yǎo huō yù líng lín 。
bì xiǎn yán běi fù , tì dào zhì nán cén 。
zhāo cóng shān sì huán , xǐng zuì dòng xiào yín 。
hé huā shí yú lǐ , yuè sè zǎn hú lín 。
fù lǎo xī shǐ jūn , què yù sù huá zān 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.