Traditional

酬楊八

君以曠懷宜靜境,我因蹇步稱閑官。
閉門足病非高士,勞作雲心鶴眼看。

Simplified

酬杨八

君以旷怀宜静境,我因蹇步称闲官。
闭门足病非高士,劳作云心鹤眼看。

Pronunciation

chóu yáng bā

jūn yǐ kuàng huái yí jìng jìng , wǒ yīn jiǎn bù chēng xián guān 。
bì mén zú bìng fēi gāo shì , láo zuò yún xīn hè yǎn kàn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.