Traditional

醉書山亭壁

物外陽狂五百年,扁舟又系鏡湖邊。
飛升未牴簪花樂,遊宦何如聽雨眠?
綠蟻灩尊芳醞熟,黑蛟落紙草書顛。
忽拈玉笛橫吹去,說與傍人是地仙。

Simplified

醉书山亭壁

物外阳狂五百年,扁舟又系镜湖边。
飞升未抵簪花乐,游宦何如听雨眠?
绿蚁灩尊芳酝熟,黑蛟落纸草书颠。
忽拈玉笛横吹去,说与傍人是地仙。

Pronunciation

zuì shū shān tíng bì

wù wài yáng kuáng wǔ bǎi nián , biǎn zhōu yòu xì jìng hú biān 。
fēi shēng wèi dǐ zān huā lè , yóu huàn hé rú tīng yǔ mián ?
lǜ yǐ yàn zūn fāng yùn shú , hēi jiāo luò zhǐ cǎo shū diān 。
hū niān yù dí héng chuī qù , shuō yǔ bàng rén shì dì xiān 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.