Traditional

醉後戲題

自知清冷似冬淩,每被人呼作律僧。
今夜酒醺羅綺暖,被君融盡玉壺冰。

Simplified

醉后戏题

自知清冷似冬凌,每被人呼作律僧。
今夜酒醺罗绮暖,被君融尽玉壶冰。

Pronunciation

zuì hòu xì tí

zì zhī qīng lěng sì dōng líng , měi bèi rén hū zuò lǜ sēng 。
jīn yè jiǔ xūn luó qǐ nuǎn , bèi jūn róng jìn yù hú bīng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.