Traditional

醉後作小草因成長句

天教老去未全衰,猶欠縱橫萬首詩。
家近將軍觴詠地,身如太史滯留時。
酒翻銀浪紅螺醆,墨湧玄雲紫玉池。
流落不妨風味在,花前醉草寫烏絲。

Simplified

醉後作小草因成长句

天教老去未全衰,犹欠纵横万首诗。
家近将军觞咏地,身如太史滞留时。
酒翻银浪红螺醆,墨涌玄云紫玉池。
流落不妨风味在,花前醉草写乌丝。

Pronunciation

zuì hòu zuò xiǎo cǎo yīn chéng cháng jù

tiān jiào lǎo qù wèi quán shuāi , yóu qiàn zòng héng wàn shǒu shī 。
jiā jìn jiāng jūn shāng yǒng dì , shēn rú tài shǐ zhì liú shí 。
jiǔ fān yín làng hóng luó zhǎn , mò yǒng xuán yún zǐ yù chí 。
liú luò bù fáng fēng wèi zài , huā qián zuì cǎo xiě wū sī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.