Traditional

醉後草書歌詩戲作

朱樓矯首隘八荒,綠酒一舉累百觴,洗我堆阜崢嶸之胸次,寫為淋漓放縱之詞章。
墨翻初若鬼神怒,字瘦忽作蛟螭僵;寶刀出匣揮雪刃,大舸破浪馳風檣。
紙窮擲筆霹靂響,婦女驚走兒童藏。
往時草檄喻西域,颯颯聲動中書堂。
一收朝跡忽十載,西掠三巴窮夜郎。
山川荒絕風俗異,賴有酒美猶能狂,醉中自脫頭上幘,綠發未許侵微霜。
人生得喪良細事,孰謂老大多悲傷!

Simplified

醉後草书歌诗戏作

朱楼矫首隘八荒,绿酒一举累百觞,洗我堆阜峥嵘之胸次,写为淋漓放纵之词章。
墨翻初若鬼神怒,字瘦忽作蛟螭僵;宝刀出匣挥雪刃,大舸破浪驰风樯。
纸穷掷笔霹雳响,妇女惊走儿童藏。
往时草檄喻西域,飒飒声动中书堂。
一收朝迹忽十载,西掠三巴穷夜郎。
山川荒绝风俗异,赖有酒美犹能狂,醉中自脱头上帻,绿发未许侵微霜。
人生得丧良细事,孰谓老大多悲伤!

Pronunciation

zuì hòu cǎo shū gē shī xì zuò

zhū lóu jiǎo shǒu ài bā huāng , lǜ jiǔ yī jǔ léi bǎi shāng , xǐ wǒ duī fù zhēng róng zhī xiōng cì , xiě wéi lín lí fàng zòng zhī cí zhāng 。
mò fān chū ruò guǐ shén nù , zì shòu hū zuò jiāo chī jiāng û bǎo dāo chū xiá huī xuě rèn , dà gě pò làng chí fēng qiáng 。
zhǐ qióng zhì bǐ pī lì xiǎng , fù nǚ jīng zǒu ér tóng cáng 。
wǎng shí cǎo xí yù xī yù , sà sà shēng dòng zhōng shū táng 。
yī shōu zhāo jì hū shí zài , xī l shān chuān huāng jué fēng sú yì , lài yǒu jiǔ měi yóu néng kuáng , zuì zhōng zì tuō tóu shàng zé , lǜ fā wèi xǔ qīn wēi shuāng 。
rén shēng dé sāng liáng xì shì , shú wèi lǎo dà duō bēi shāng !

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.