Traditional

采桑子

荷花開後西湖好。
載酒來時,不用旌旗,前後紅幢綠蓋隨。
畫船撐入花深處。
香泛金卮,煙雨微微,一片笙歌醉裏歸。

Simplified

采桑子

荷花开后西湖好。
载酒来时,不用旌旗,前后红幢绿盖随。
画船撑入花深处。
香泛金卮,烟雨微微,一片笙歌醉里归。

Pronunciation

cǎi sāng zǐ

hé huā kāi hòu xī hú hǎo 。
zài jiǔ lái shí , bù yòng jīng qí , qián hòu hóng chuáng lǜ gài suí 。
huà chuán chēng rù huā shēn chǔ 。
xiāng fàn jīn zhī , yān yǔ wēi wēi , yī piàn shēng gē zuì lǐ guī 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.