Traditional

采桑子

群芳過後西湖好,狼籍殘紅。
飛絮濛濛。
垂柳闌幹盡日風。
笙歌散盡遊人去,始覺春空。
垂下簾櫳。
雙燕歸來細雨中。

Simplified

采桑子

群芳过後西湖好,狼籍残红。
飞絮濛濛。
垂柳阑干尽日风。
笙歌散尽游人去,始觉春空。
垂下帘栊。
双燕归来细雨中。

Pronunciation

cǎi sāng zǐ

qún fāng guò hòu xī hú hǎo , láng jí cán hóng 。
fēi xù méng méng 。
chuí liǔ lán gān jìn rì fēng 。
shēng gē sàn jìn yóu rén qù , shǐ jué chūn kōng 。
chuí xià lián lóng 。
shuāng yàn guī lái xì yǔ zhōng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.