Traditional

采桑子

荷花開後西湖好,載酒來時。
不用旌旗。
前後紅幢綠蓋隨。
畫船撐入花深處,香泛金卮。
煙雨微微。
一片笙歌醉裏歸。

Simplified

采桑子

荷花开後西湖好,载酒来时。
不用旌旗。
前後红幢绿盖随。
画船撑入花深处,香泛金卮。
烟雨微微。
一片笙歌醉里归。

Pronunciation

cǎi sāng zǐ

hé huā kāi hòu xī hú hǎo , zài jiǔ lái shí 。
bù yòng jīng qí 。
qián hòu hóng chuáng lǜ gài suí 。
huà chuán chēng rù huā shēn chǔ , xiāng fàn jīn zhī 。
yān yǔ wēi wēi 。
yī piàn shēng gē zuì lǐ guī 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.