Traditional

采桑子

畫樓鐘動君休唱,往事無蹤。
聚散匆匆。
今日歡娛幾客同。
去年綠鬢今年白,不覺衰容。
明月清風。
把酒何人憶謝公。

Simplified

采桑子

画楼钟动君休唱,往事无踪。
聚散匆匆。
今日欢娱几客同。
去年绿鬓今年白,不觉衰容。
明月清风。
把酒何人忆谢公。

Pronunciation

cǎi sāng zǐ

huà lóu zhōng dòng jūn xiū chàng , wǎng shì wú zōng 。
jù sàn cōng cōng 。
jīn rì huān yú jī kè tóng 。
qù nián lǜ bìn jīn nián bái , bù jué shuāi róng 。
míng yuè qīng fēng 。
bǎ jiǔ hé rén yì xiè gōng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.