Traditional

重別周尚書詩 二

河橋兩岸絕。
橫歧數路分。
山川遙不見。
懷袖遠相聞。

Simplified

重别周尚书诗 二

河桥两岸绝。
横歧数路分。
山川遥不见。
怀袖远相闻。

Pronunciation

zhòng bié zhōu shàng shū shī èr

hé qiáo liǎng àn jué , héng qí shù lù fēn , shān chuān yáo bù jiàn , huái xiù yuǎn xiāng wén ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.