Traditional

金盞子慢/金盞子

麗日舒長,正蔥蔥瑞氣,遍滿神京。
九重天上,五雲開處,丹樓碧閣崢嶸。
盛宴初開,錦帳繡幕交橫。
應上元佳節,君臣際會,共樂升平。
廣庭。
羅綺紛盈。
動一部,笙歌盡新聲。
蓬萊宮殿神仙景。
浩蕩春光,邐迤王城。
煙收雨歇,天色夜更澄清。
又千尋火樹,燈山參差,帶月鮮明。

Simplified

金盏子慢/金盏子

丽日舒长,正葱葱瑞气,遍满神京。
九重天上,五云开处,丹楼碧阁峥嵘。
盛宴初开,锦帐绣幕交横。
应上元佳节,君臣际会,共乐升平。
广庭。
罗绮纷盈。
动一部,笙歌尽新声。
蓬莱宫殿神仙景。
浩荡春光,逦迤王城。
烟收雨歇,天色夜更澄清。
又千寻火树,灯山参差,带月鲜明。

Pronunciation

jīn zhǎn zǐ màn / jīn zhǎn zǐ

lì rì shū cháng , zhèng cōng cōng ruì qì , biàn mǎn shén jīng 。
jiǔ zhòng tiān shàng , wǔ yún kāi chǔ , dān lóu bì gé zhēng róng 。
shèng yàn chū kāi , jǐn zhàng xiù mù jiāo héng 。
yīng shàng yuán jiā jié , jūn chén jì huì , gòng lè shēng píng 。
guǎng tíng 。
luó qǐ fēn yíng 。
dòng yī bù , shēng gē jìn xīn shēng 。
péng lái gōng diàn shén xiān jǐng 。
hào dàng chūn guāng , lǐ yǐ wáng chéng 。
yān shōu yǔ xiē , tiān sè yè gēng chéng qīng 。
yòu qiān xún huǒ shù , dēng shān cān chà , dài yuè xiān míng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.