Traditional

銷暑

何以銷煩暑,端居一院中。
眼前無長物,窗下有清風。
熱散由心靜,涼生為室空。
此時身自得,難更與人同。

Simplified

销暑

何以销烦暑,端居一院中。
眼前无长物,窗下有清风。
热散由心静,凉生为室空。
此时身自得,难更与人同。

Pronunciation

xiāo shǔ

hé yǐ xiāo fán shǔ , duān jū yī yuàn zhōng 。
yǎn qián wú cháng wù , chuāng xià yǒu qīng fēng 。
rè sàn yóu xīn jìng , liáng shēng wéi shì kōng 。
cǐ shí shēn zì dé , nán gēng yǔ rén tóng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.