Traditional

錦香囊

一寸相思無著處。
甚夜長難度。
燈花前,幾轉寒更,桐葉上,數聲秋雨。
真個此心終難負。
況少年情緒。
已交共,春繭纏綿,終不學,鈿箏移柱。

Simplified

锦香囊

一寸相思无著处。
甚夜长难度。
灯花前,几转寒更,桐叶上,数声秋雨。
真个此心终难负。
况少年情绪。
已交共,春茧缠绵,终不学,钿筝移柱。

Pronunciation

jǐn xiāng náng

yī cùn xiāng sī wú zhù chǔ 。
shèn yè cháng nán dù 。
dēng huā qián , jī zhuǎn hán gēng , tóng yè shàng , shù shēng qiū yǔ 。
zhēn gè cǐ xīn zhōng nán fù 。
kuàng shǎo nián qíng xù 。
yǐ jiāo gòng , chūn jiǎn chán mián , zhōng bù xué , diàn zhēng yí zhù 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.