Traditional

鏡詩

玉匣聊開鏡。
輕灰暫拭塵。
光如一片水。
影照兩邊人。
月生無有桂。
花開不逐春。
試掛淮南竹。
堪能見四鄰。

Simplified

镜诗

玉匣聊开镜。
轻灰暂拭尘。
光如一片水。
影照两边人。
月生无有桂。
花开不逐春。
试挂淮南竹。
堪能见四邻。

Pronunciation

jìng shī

yù xiá liáo kāi jìng , qīng huī zàn shì chén , guāng rú yī piàn shuǐ , yǐng zhào liǎng biān rén , yuè shēng wú yǒu guì , huā kāi bù zhú chūn , shì guà huái nán zhú , kān néng jiàn sì lín ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.