Traditional

問淮水

自嗟名利客,擾擾在人間。
何事長淮水,東流亦不閑?

Simplified

问淮水

自嗟名利客,扰扰在人间。
何事长淮水,东流亦不闲?

Pronunciation

wèn huái shuǐ

zì jiē míng lì kè , rǎo rǎo zài rén jiān 。
hé shì cháng huái shuǐ , dōng liú yì bù xián ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.