Traditional

閑中書適

棋廢機心息,書捐美睡多。
客來時淡話,酒後亦高歌。
甚欲江湖去,無如老病何!
平羌半輪月,依舊照漁蓑。

Simplified

闲中书适

棋废机心息,书捐美睡多。
客来时淡话,酒後亦高歌。
甚欲江湖去,无如老病何!
平羌半轮月,依旧照渔蓑。

Pronunciation

xián zhōng shū shì

qí fèi jī xīn xī , shū juān měi shuì duō 。
kè lái shí dàn huà , jiǔ hòu yì gāo gē 。
shèn yù jiāng hú qù , wú rú lǎo bìng hé !
píng qiāng bàn lún yuè , yī jiù zhào yú suō 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.