Traditional

閑居(一作王維詩)

桃紅復含宿雨,柳綠更帶春煙。
花落家童未掃,鶯啼山客猶眠。

Simplified

闲居(一作王维诗)

桃红复含宿雨,柳绿更带春烟。
花落家童未扫,莺啼山客犹眠。

Pronunciation

xián jū ( yī zuò wáng wéi shī )

táo hóng fù hán sù yǔ , liǔ lǜ gēng dài chūn yān 。
huā luò jiā tóng wèi sǎo , yīng tí shān kè yóu mián 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.