Traditional

閑遊

祓除情景煙波上,放蕩胸懷詩酒中。
禹會橋邊潮落處,夕陽幾度系孤篷。

Simplified

闲游

祓除情景烟波上,放荡胸怀诗酒中。
禹会桥边潮落处,夕阳几度系孤篷。

Pronunciation

xián yóu

fú chú qíng jǐng yān bō shàng , fàng dàng xiōng huái shī jiǔ zhōng 。
yǔ huì qiáo biān cháo luò chǔ , xī yáng jī dù xì gū péng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.