Traditional

閨婦

斜憑繡床愁不動,紅銷帶緩綠鬟低。
遼陽春盡無消息,夜合花前日又西。

Simplified

闺妇

斜凭绣床愁不动,红销带缓绿鬟低。
辽阳春尽无消息,夜合花前日又西。

Pronunciation

guī fù

xié píng xiù chuáng chóu bù dòng , hóng xiāo dài huǎn lǜ huán dī 。
liáo yáng chūn jìn wú xiāo xī , yè hé huā qián rì yòu xī 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.