Traditional

閨怨詞三首

朝憎鶯百囀,夜妒燕雙棲。
不慣經春別,唯知到曉啼。
珠箔籠寒月,紗窗背曉燈。
夜來巾上淚,一半是春冰。
關山征戍遠,閨閣別離難。
苦戰應憔悴,寒衣不要寬。

Simplified

闺怨词三首

朝憎莺百啭,夜妒燕双栖。
不惯经春别,唯知到晓啼。
珠箔笼寒月,纱窗背晓灯。
夜来巾上泪,一半是春冰。
关山征戍远,闺阁别离难。
苦战应憔悴,寒衣不要宽。

Pronunciation

guī yuàn cí sān shǒu

zhāo zēng yīng bǎi zhuàn , yè dù yàn shuāng qī 。
bù guàn jīng chūn bié , wéi zhī dào xiǎo tí 。
zhū bó lóng hán yuè , shā chuāng bèi xiǎo dēng 。
yè lái jīn shàng lèi , yī bàn shì chūn bīng 。
guān shān zhēng shù yuǎn , guī gé bié lí nán 。
kǔ zhàn yīng qiáo cuì , hán yī bù yào kuān 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.