Traditional

阮郎歸

及妝時結薄衫兒。
蒙金艾虎兒。
畫羅領抹纈裙兒。
盆蓮小景兒。
香袋子,搐錢兒。
胸前一對兒。
繡簾妝罷出來時。
問人宜不宜。

Simplified

阮郎归

及妆时结薄衫儿。
蒙金艾虎儿。
画罗领抹缬裙儿。
盆莲小景儿。
香袋子,搐钱儿。
胸前一对儿。
绣帘妆罢出来时。
问人宜不宜。

Pronunciation

ruǎn láng guī

jí zhuāng shí jié báo shān ér 。
mēng jīn ài hǔ ér 。
huà luó lǐng mǒ xié qún ér 。
pén lián xiǎo jǐng ér 。
xiāng dài zǐ , chù qián ér 。
xiōng qián yī duì ér 。
xiù lián zhuāng bà chū lái shí 。
wèn rén yí bù yí 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.