Traditional

阻風

沙市三日風,萬鼓嗚船頭。
欲去不得發,臥對青燈幽。
聽兒誦離騷,可以散我愁。
微言入孤夢,怳與屈宋遊。
睡起銅瓶響,欣然喚茶甌。
吾道無淹速,風伯非所尤。

Simplified

阻风

沙市三日风,万鼓呜船头。
欲去不得发,卧对青灯幽。
听儿诵离骚,可以散我愁。
微言入孤梦,怳与屈宋游。
睡起铜瓶响,欣然唤茶瓯。
吾道无淹速,风伯非所尤。

Pronunciation

zǔ fēng

shā shì sān rì fēng , wàn gǔ wū chuán tóu 。
yù qù bù dé fā , wò duì qīng dēng yōu 。
tīng ér sòng lí sāo , kě yǐ sàn wǒ chóu 。
wēi yán rù gū mèng , huǎng yǔ qū sòng yóu 。
shuì qǐ tóng píng xiǎng , xīn rán huàn chá ōu 。
wú dào wú yān sù , fēng bó fēi suǒ yóu 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.