Traditional

除官赴闕留贈微之

去年十月半,君來過浙東。
今年五月盡,我發向關中。
兩鄉默默心相別,一水盈盈路不通。
從此津人應省事,寂寥無復遞詩筒。

Simplified

除官赴阙留赠微之

去年十月半,君来过浙东。
今年五月尽,我发向关中。
两乡默默心相别,一水盈盈路不通。
从此津人应省事,寂寥无复递诗筒。

Pronunciation

chú guān fù què liú zèng wēi zhī

qù nián shí yuè bàn , jūn lái guò zhè dōng 。
jīn nián wǔ yuè jìn , wǒ fā xiàng guān zhōng 。
liǎng xiāng mò mò xīn xiāng bié , yī shuǐ yíng yíng lù bù tōng 。
cóng cǐ jīn rén yīng shěng shì , jì liáo wú fù dì shī tǒng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.