Traditional

雨後秋涼

夜來秋雨後,秋氣颯然新。
團扇先辭手,生衣不著身。
更添砧引思,難與簟相親。
此境誰偏覺,貧閑老瘦人。

Simplified

雨后秋凉

夜来秋雨后,秋气飒然新。
团扇先辞手,生衣不着身。
更添砧引思,难与簟相亲。
此境谁偏觉,贫闲老瘦人。

Pronunciation

yǔ hòu qiū liáng

yè lái qiū yǔ hòu , qiū qì sà rán xīn 。
tuán shàn xiān cí shǒu , shēng yī bù zhuó shēn 。
gēng tiān zhēn yǐn sī , nán yǔ diàn xiāng qīn 。
cǐ jìng shuí piān jué , pín xián lǎo shòu rén 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.