Traditional

雨夜

鏡湖歸隱老黃冠,布褐蕭然一室寬。
燈影青熒人未睡,雨聲點滴夜將闌。
四朝出處朋儕盡,半世漂流骨相寒。
青史無名端可恥,著書留與後人看。

Simplified

雨夜

镜湖归隐老黄冠,布褐萧然一室宽。
灯影青荧人未睡,雨声点滴夜将阑。
四朝出处朋侪尽,半世漂流骨相寒。
青史无名端可耻,著书留与後人看。

Pronunciation

yǔ yè

jìng hú guī yǐn lǎo huáng guān , bù hè xiāo rán yī shì kuān 。
dēng yǐng qīng yíng rén wèi shuì , yǔ shēng diǎn dī yè jiāng lán 。
sì zhāo chū chǔ péng chái jìn , bàn shì piāo liú gǔ xiāng hán 。
qīng shǐ wú míng duān kě chǐ , zhù shū liú yǔ hòu rén kàn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.