Traditional

雨寒戲作

掃園收槲葉,掊地甃塼爐。
幸有藜烹粥,何慚紙作襦。

Simplified

雨寒戏作

扫园收槲叶,掊地甃塼炉。
幸有藜烹粥,何惭纸作襦。

Pronunciation

yǔ hán xì zuò

sǎo yuán shōu hú yè , pǒu dì zhòu zhuān lú 。
xìng yǒu lí pēng zhōu , hé cán zhǐ zuò rú 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.