Traditional

雩祀樂章·肅和

朱鳥開辰,蒼龍啟映。
大帝昭饗,群生展敬。
禮備懷柔,功宣舞詠。
旬液應序,年祥協慶。

Simplified

雩祀乐章·肃和

朱鸟开辰,苍龙启映。
大帝昭飨,群生展敬。
礼备怀柔,功宣舞咏。
旬液应序,年祥协庆。

Pronunciation

yú sì lè zhāng · sù hé

zhū niǎo kāi chén , cāng lóng qǐ yìng 。
dà dì zhāo xiǎng , qún shēng zhǎn jìng 。
lǐ bèi huái róu , gōng xuān wǔ yǒng 。
xún yè yīng xù , nián xiáng xié qìng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.