Traditional

霜冷

梅花消息動江邊,漸見新春換故年。
莫道孤翁心似鐵,夜來霜冷透青氈。

Simplified

霜冷

梅花消息动江边,渐见新春换故年。
莫道孤翁心似铁,夜来霜冷透青毡。

Pronunciation

shuāng lěng

méi huā xiāo xī dòng jiāng biān , jiàn jiàn xīn chūn huàn gù nián 。
mò dào gū wēng xīn sì tiě , yè lái shuāng lěng tòu qīng zhān 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.