Traditional

霜天曉角 此下原有促拍滿路花西風吹渭水一

世事促促。
莫勞心役役。
棄塵早歸林下,蓋個低低茅屋。
映窗疏竹。
灑灑風生玉。
萬疊青山為友,那管桑田翻覆。

Simplified

霜天晓角 此下原有促拍满路花西风吹渭水一

世事促促。
莫劳心役役。
弃尘早归林下,盖个低低茅屋。
映窗疏竹。
洒洒风生玉。
万叠青山为友,那管桑田翻覆。

Pronunciation

shuāng tiān xiǎo jiǎo cǐ xià yuán yǒu cù pāi mǎn lù huā xī fēng chuī wèi shuǐ yī

shì shì cù cù 。
mò láo xīn yì yì 。
qì chén zǎo guī lín xià , gài gè dī dī máo wū 。
yìng chuāng shū zhú 。
sǎ sǎ fēng shēng yù 。
wàn dié qīng shān wéi yǒu , nà guǎn sāng tián fān fù 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.