Traditional

霜天晚興

薄霜門巷不勝清,小立湖邊夕照明。
紅顆帶芒收晚稻,綠苞和葉摘新橙。
閑評琴價留僧話,靜聽松聲領鶴行。
壯誌消磨渾欲盡,西風莫動玉關情。

Simplified

霜天晚兴

薄霜门巷不胜清,小立湖边夕照明。
红颗带芒收晚稻,绿苞和叶摘新橙。
闲评琴价留僧话,静听松声领鹤行。
壮志消磨浑欲尽,西风莫动玉关情。

Pronunciation

shuāng tiān wǎn xīng

báo shuāng mén xiàng bù shèng qīng , xiǎo lì hú biān xī zhào míng 。
hóng kē dài máng shōu wǎn dào , lǜ bāo hé yè zhāi xīn chéng 。
xián píng qín jià liú sēng huà , jìng tīng sōng shēng lǐng hè xíng 。
zhuàng zhì xiāo mó hún yù jìn , xī fēng mò dòng yù guān qíng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.