Traditional

青弋江

淒清回泊夜,淪波激石響。
村邊草市橋,月下罟師網。

Simplified

青弋江

凄清回泊夜,沦波激石响。
村边草市桥,月下罟师网。

Pronunciation

qīng yì jiāng

qī qīng huí bó yè , lún bō jī shí xiǎng 。
cūn biān cǎo shì qiáo , yuè xià gǔ shī wǎng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.