Traditional

青玉案

一年春事都來幾。
早過了,三之二。
綠暗紅嫣渾可事。
綠楊庭院,暖風簾幕,有個人憔悴。
買花載酒長安市。
又爭似家山見桃李。
不枉東風吹客淚,相思難表,夢魂無據,惟有歸來是。

Simplified

青玉案

一年春事都来几。
早过了,三之二。
绿暗红嫣浑可事。
绿杨庭院,暖风帘幕,有个人憔悴。
买花载酒长安市。
又争似家山见桃李。
不枉东风吹客泪,相思难表,梦魂无据,惟有归来是。

Pronunciation

qīng yù àn

yī nián chūn shì dū lái jī 。
zǎo guò liǎo , sān zhī èr 。
lǜ àn hóng yān hún kě shì 。
lǜ yáng tíng yuàn , nuǎn fēng lián mù , yǒu gè rén qiáo cuì 。
mǎi huā zài jiǔ cháng ān shì 。
yòu zhēng sì jiā shān jiàn táo lǐ 。
bù wǎng dōng fēng chuī kè lèi , xiāng sī nán biǎo , mèng hún wú jù , wéi yǒu guī lái shì 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.