Traditional

青玉案

征鞍不見邯鄲路。
莫便匆匆去,秋風蕭條何以度。
明窗小酌,暗燈清話,最好留連處。
相逢各自傷遲暮,猶把新詩誦奇句。
鹽絮家風人所許。
如今憔悴,但餘衰淚,一似黃梅雨。

Simplified

青玉案

征鞍不见邯郸路。
莫便匆匆去,秋风萧条何以度。
明窗小酌,暗灯清话,最好留连处。
相逢各自伤迟暮,犹把新诗诵奇句。
盐絮家风人所许。
如今憔悴,但馀衰泪,一似黄梅雨。

Pronunciation

qīng yù àn

zhēng ān bù jiàn hán dān lù 。
mò biàn cōng cōng qù , qiū fēng xiāo tiáo hé yǐ dù 。
míng chuāng xiǎo zhuó , àn dēng qīng huà , zuì hǎo liú lián chǔ 。
xiāng féng gè zì shāng chí mù , yóu bǎ xīn shī sòng qí jù 。
yán xù jiā fēng rén suǒ xǔ 。
rú jīn qiáo cuì , dàn yú shuāi lèi , yī sì huáng méi yǔ 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.