Traditional

項裏觀楊梅

山中戶戶作梅忙,火齊驪珠入帝鄉。
細織筠籠相映發,華清虛說荔枝筐。

Simplified

项里观杨梅

山中户户作梅忙,火齐骊珠入帝乡。
细织筠笼相映发,华清虚说荔枝筐。

Pronunciation

xiàng lǐ guān yáng méi

shān zhōng hù hù zuò méi máng , huǒ qí lí zhū rù dì xiāng 。
xì zhī yún lóng xiāng yìng fā , huá qīng xū shuō lì zhī kuāng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.