Traditional

題取經詩(載《翻譯名義集》,雲唐義凈三藏

晉宋齊梁唐代間,高僧求法離長安。
去人成百歸無十,後者安知前者難。
路遠碧天唯冷結,沙河遮日力疲殫。
後賢如未諳斯旨,往往將經容易看。

Simplified

题取经诗(载《翻译名义集》,云唐义净三藏

晋宋齐梁唐代间,高僧求法离长安。
去人成百归无十,后者安知前者难。
路远碧天唯冷结,沙河遮日力疲殚。
后贤如未谙斯旨,往往将经容易看。

Pronunciation

tí qǔ jīng shī ( zài < fān yì míng yì jí >, yún táng yì jìng sān cáng

jìn sòng qí liáng táng dài jiān , gāo sēng qiú fǎ lí cháng ān 。
qù rén chéng bǎi guī wú shí , hòu zhě ān zhī qián zhě nán 。
lù yuǎn bì tiān wéi lěng jié , shā hé zhē rì lì pí dān 。
hòu xián rú wèi ān sī zhǐ , wǎng wǎng jiāng jīng róng yì kàn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.