Traditional

題周皓大夫新亭子二十二韻

東道常為主,南亭別待賓。
規模何日創?
景致一時新。
廣砌羅紅藥,疏窗蔭綠筠。
鎖開賓閣曉,梯上妓樓春。
置醴寧三爵,加籩過八珍。
茶香飄紫筍,膾縷落紅鱗。
輝赫車輿鬧,珍奇鳥獸馴。
獼猴看櫪馬,鸚鵡喚家人。
錦額簾高卷,銀花盞慢巡。
勸嘗光祿酒,許看洛川神。
[周兼光祿卿,有家妓數十人。
]斂翠凝歌黛,流香動舞巾。
裙翻繡鸂鵣,梳陷鈿麒麟。
笛怨音含楚,箏嬌語帶秦。
侍兒催畫燭,醉客吐文茵。
投轄多連夜,鳴珂便達晨。
入朝紆紫綬,待漏擁朱輪。
貴介交三事,光榮照四鄰。
甘濃將奉客,穩暖不緣身。
十載歌鐘地,三朝節鉞臣。
愛才心倜儻,敦舊禮殷勤。
門以招賢盛,家因好事貧。
始知豪傑意,富貴為交親。

Simplified

题周皓大夫新亭子二十二韵

东道常为主,南亭别待宾。
规模何日创?
景致一时新。
广砌罗红药,疏窗荫绿筠。
锁开宾阁晓,梯上妓楼春。
置醴宁三爵,加笾过八珍。
茶香飘紫笋,脍缕落红鳞。
辉赫车舆闹,珍奇鸟兽驯。
猕猴看枥马,鹦鹉唤家人。
锦额帘高卷,银花盏慢巡。
劝尝光禄酒,许看洛川神。
[周兼光禄卿,有家妓数十人。
]敛翠凝歌黛,流香动舞巾。
裙翻绣鸂鵣,梳陷钿麒麟。
笛怨音含楚,筝娇语带秦。
侍儿催画烛,醉客吐文茵。
投辖多连夜,鸣珂便达晨。
入朝纡紫绶,待漏拥朱轮。
贵介交三事,光荣照四邻。
甘浓将奉客,稳暖不缘身。
十载歌钟地,三朝节钺臣。
爱才心倜傥,敦旧礼殷勤。
门以招贤盛,家因好事贫。
始知豪杰意,富贵为交亲。

Pronunciation

tí zhōu hào dà fū xīn tíng zǐ èr shí èr yùn

dōng dào cháng wéi zhǔ , nán tíng bié dài bīn 。
guī mó hé rì chuàng ?
jǐng zhì yī shí xīn 。
guǎng qì luó hóng yào , shū chuāng yīn lǜ yún 。
suǒ kāi bīn gé xiǎo , tī shàng jì lóu chūn 。
zhì lǐ níng sān jué , jiā biān guò bā zhēn 。
chá xiāng piāo zǐ sǔn , kuài lǚ luò hóng lín 。
huī hè chē yú nào , zhēn qí niǎo shòu xùn 。
mí hóu kàn lì mǎ , yīng wǔ huàn jiā rén 。
jǐn é lián gāo juàn , yín huā zhǎn màn xún 。
quàn cháng guāng lù jiǔ , xǔ kàn luò chuān shén 。
[ zhōu jiān guāng lù qīng , yǒu jiā jì shù shí rén 。
] liǎn cuì níng gē dài , liú xiāng dòng wǔ jīn 。
qún fān xiù xī lài , shū xiàn diàn qí lín 。
dí yuàn yīn hán chǔ , zhēng jiāo yǔ dài qín 。
shì ér cuī huà zhú , zuì kè tǔ wén yīn 。
tóu xiá duō lián yè , míng kē biàn dá chén 。
rù zhāo yū zǐ shòu , dài lòu yōng zhū lún 。
guì jiè jiāo sān shì , guāng róng zhào sì lín 。
gān nóng jiāng fèng kè , wěn nuǎn bù yuán shēn 。
shí zài gē zhōng dì , sān zhāo jié yuè chén 。
ài cái xīn tì tǎng , dūn jiù lǐ yīn qín 。
mén yǐ zhāo xián shèng , jiā yīn hǎo shì pín 。
shǐ zhī háo jié yì , fù guì wéi jiāo qīn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.