Traditional

題峽中石上

巫女廟花紅似粉,昭君村柳翠於眉。
誠知老去風情少,見此爭無一句詩?

Simplified

题峡中石上

巫女庙花红似粉,昭君村柳翠于眉。
诚知老去风情少,见此争无一句诗?

Pronunciation

tí xiá zhōng shí shàng

wū nǚ miào huā hóng sì fěn , zhāo jūn cūn liǔ cuì yú méi 。
chéng zhī lǎo qù fēng qíng shǎo , jiàn cǐ zhēng wú yī jù shī ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.