Traditional

題崔使君新樓

憂人何處可銷憂?
碧甃紅欄湓水頭。
從此潯陽風月夜,崔公樓替庾公樓。

Simplified

题崔使君新楼

忧人何处可销忧?
碧甃红栏湓水头。
从此浔阳风月夜,崔公楼替庾公楼。

Pronunciation

tí cuī shǐ jūn xīn lóu

yōu rén hé chǔ kě xiāo yōu ?
bì zhòu hóng lán pén shuǐ tóu 。
cóng cǐ xún yáng fēng yuè yè , cuī gōng lóu tì yǔ gōng lóu 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.